Kosi emagrami (skew dijagrami)

Emagrami su dobiveni izračunom meteorološkim numeričkim modelom WRF ARW (Weather Research and Forecasting Model) i informativnog su karaktera. Ulazni podaci za WRF su rezultati GFS modela.

Odaberi lokaciju!

Lokacija:

Zagreb

Zagreb

Upute za korištenje

Legenda:

Visina najnižeg nivoa kondenzacije ili visina najniže baze konvektivne naoblake se nalazi na sjecištu linija suhe adijabate koja ide iz prizemne temperature i linije maksimalne specifične vlage koja ide iz prizemnog rosišta.

Raspoloživa potencijalna energija uzdižuće česti, izražava se kao CAPE indeks, je predstavljena površinom koja se nalazi desno od linije temperature (T), a s desne strane je omeđena mokrom adijabatom koja ide od najnižeg nivoa kondenzacije.

Energija "kočenja" uzdižuće česti, izražava se kao CIN indeks, je predstavljena površinom lijevo od linije temperature (T), a s lijeve strane je do nivoa kondenzacije omeđena suhom, a iznad mokrom adijabatom.

Intenzitet termike će ovisiti o iznosu CAPE indeksa, ali, prema grafikonu, i obliku te plohe. Ukoliko je ploha izduženija po vertikali, intenzitet će biti slabiji nego ako je zbijena za isti iznos CAPE indeksa.

Ako na nekoj visini linija rosišta prati liniju temperature, što znači da je relativna vlažnost 100 % ili vrlo blizu, radi se o sloju oblaka. Ukoliko se to dešava već od samog tla, radi se ili o magli ili o oborini.