Izracun emisija CO2ekv

Izračun emisija C02 ekv. po ukupno proizvedenoj i potrošenoj električnoj energiji

Koeficijenti za Hrvatsku su iz publikacije „Energija u Hrvatskoj – godišnji energetski pregled“ u izdanju Republike Hrvatske,
dok su za ostale obuhvaćene države prema „EIB Project Carbon Footprint Methodologies, Jan 2023“.

Iznos električne energije mora biti u kWh i koristi decimalnu točku!

Emisija kg CO2ekv.
država iznos proizvodnja potrošnja transport HV transport MV transport LV

Legenda:
HV - high voltage
MV - medium voltage
LV - low voltage

Vrati me na izbornik / Back to menu

Powered by POWER NET j.d.o.o. and meteo-info.hr