Agroprognoza

Svaka biljna bolest ili parazit zahtijeva određene vremenske uvjete i određeni stupanj biljne vegetacije za svoju pojavu. Ako su ispunjena oba uvjeta, bolest ili parazit će se pojaviti.

Ova usluga daje prognozu vjerojatnosti pojave određene bolesti ili parazita ovisno o vremenskim uvjetima. Korisnik sam mora pratiti stanje biljne vegetacije.Zagreb

Peronospora vinove loze
Datum Temp
zr.sred
Temp
tla sred.
Vlaga
[%]
Obor.
[mm]
Vjeroj.
pojave [%]
Prepr.
tretir.
29.01. 2 2 65 0 50
30.01. 5 2 64 0 40
31.01. 1 1 94 10.74 30 kiša
01.02. 1 -1 89 0 40
02.02. 3 2 70 0.06 50
03.02. 2 1 69 0 50
04.02. 4 4 83 0.11 40

Peronospora vinove loze

Peronospora (lat. Plasmopara viticola) je bolest vinove loze koju uzrokuje gljivica. Bolest je prenesena iz Sjeverne Amerike krajem 19. stoljeća i to podlogama koje su se koristile za razmnožavanje europske vrste loze (Vitis vinifera). Preduvjeti za ovu bolest, koji su najčešći sredinom svibnja su temperatura tla 8°C u trajanju od minimalno 24 sata, oborine i vlaga na listu u trajanju minimalno 4 do 6 sati, te listić promjera 5-10 cm.
Peronospora napada sve organe vinove loze. Najkarakterističniji simptomi se javljaju na lišću, cvjetovima i grozdovima. Na lišću se pokazuju kao lako prozirne pjege, a u njima se s naličja za vlažnog vremena stvara bjeličasta paperjasta prevlaka. Na grozdovima je peronospora uočljiva od zametanja pa do šaranja bobica. Zaražene bobice prvo dobivaju plavičastu, a zatim zagasitu boju, smežuravaju se i sasušuju.